Vedische Astrologie

Vedische Astrologie / Janam Kundali

Zolang de mensheid bestaat, kijken mensen naar de hemel, de zon, de maan en de sterren.

Wie kijkt, ervaart een wonderlijk schouwspel dat zijn voorstellingsvermogen ver te boven gaat. En beseft tegelijkertijd dat hij speler is in het schouwtoneel hier op aarde. Daarin heeft ieder zijn eigen rol en zijn eigen, unieke levensbestemming.

De vedische astrologie kan je helpen je levensbestemming te vinden. Het woord vedisch is afgeleid van het Indiase woord Veda, dat kennis betekent. Vedische astrologie kan bogen op een eeuwenoude traditie. In Indiase geschriften wordt deze astrologie gezien als een van de belangrijkste disciplines voor het overdragen van kennis en het verkrijgen van inzicht.

Onwetendheid is duisternis, kennis is licht - en vedische astrologie is de wetenschap van het licht (een andere naam voor vedische astrologie is Jyotish, Sanskriet voor licht). Met behulp van vedische astrologie is er, uitgaande van de geboortehoroscoop, antwoord te geven op veel levensvragen. Daarnaast beschikt Vedische Astrologie over een techniek om te bepalen welk moment geschikt is om iets nieuws te beginnen, bijvoorbeeld een eigen zaak.

Met Vedische Astrologie is het ook mogelijk een antwoord te vinden op een concrete vraag. Hierbij ga je uit van de horoscoop van het tijdstip waarop je de vraag stelt. De vedische astrologie beschikt over extra informatiebronnen - die de westerse astrologie niet kent - zoals de 27 maantekens en een uniek systeem waarmee je kunt zien welke invloeden een grote rol spelen in een bepaalde levensperiode. Om meer inzicht te verwerven in levensgebieden zoals partner, carrière, kinderen, rijkdom, kennis en spirituele ontwikkeling.

Verder bepaald de Vedische Astrologie onder welke Yoga, Karan, Paya etc. geboren bent. Ook kan uit je Janam Kundali gelezen worden of je onder een bepaalde Yoga of Dosha geboren bent wat van belang heeft voor je toekomst. Een negatieve Yoga of Dosha kan gevolgen hebben voor je toekomst, indien je er kennis van hebt kun je deze voorkomen of de effecten ervan verminderen.

Kortom, de Vedische Astrologie geven gedetailleerde informatie en kunnen gebruikt worden bij het beantwoorden van vragen. De vedische astrologie is een fascinerende wetenschap die ook in de praktijk werkt!!!

Er komen geen producten overeen met de selectie.