New Age

De term New Age, letterlijk 'nieuwe tijd', kwam voor het eerst in zwang in het begin van deze eeuw in theosofische kringen. Het is een verzamelnaam voor een groot aantal spirituele bewegingen die alle de eenheid van mens, natuur en kosmos benadrukken en een intuïtieve en gevoelsmatige benadering van problemen en zaken voorstaan;

Er komen geen producten overeen met de selectie.