COPYRIGHT

Alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (www.swetika.nl) en alle onderliggende pagina's aantreft berusten bij Swetika Religion Arts. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Swetika Religion Arts.